You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Socialtandpleje

Tilbud om gratis akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje for socialt udsatte borgere, der har konkret behov for tandpleje.

Jammerbugt Kommune skal tilbyde gratis akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje for socialt udsatte borgere, der har konkret behov for tandpleje, og som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i praksistandplejen, omsorgstandplejen eller specialtandplejen.

Socialtandpleje tilbydes til borgere med særlige sociale problemer i form af gadehjemløse og borgere, der kan benytte herberger, varmestuer og væresteder på grund af hjemløshed.

Visitation til socialtandpleje foretages af kommunen og kan ske enten i en mundtlig dialog mellem relevante fagpersoner eller skriftligt. 

Læs mere om Socialtandpleje på Sundhedsstyrelsens hjemmeside ved at klikke på knappen nedenfor.
Socialtandpleje