You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Omsorgstandpleje

Omsorgstandplejen kan udføre forebyggende og simple behandlinger i eget hjem, på plejehjemmet eller på tandklinikken.

Omsorgstandpleje.

Omsorgstandplejen er et tilbud om tandpleje til borgere, hvis helbred afholder borgeren fra at benytte den almindelige tandpleje.

Tilbuddet omfatter undersøgelser, behandling, tandrensning, råd og vejledning.

Omsorgstandplejen kan udføre forebyggende og simple behandlinger i eget hjem.

 

Hvordan bliver man tilmeldt omsorgstandplejen?

Man kommer med i ordningen ved at henvende sig til det daglige personale, der kan bede en visitator vurdere, om man er berettiget hertil. 

Pris

Prisen for at modtage omsorgstandpleje er pr. 1. januar 2024 på 590 kr. pr. år, fordelt på 12 månedlige rater. 

Prisen justeres årligt.

Fritvalgsordning

Indvisiterede ældre, der ønsker et andet tandplejetilbud end det, som kommunen stiller til rådighed, kan vælge at modtage tandpleje i privat tandlægepraksis efter eget valg.

Den kommunale tandpleje skal dog orienteres om skift, inden behandling påbegyndes.