Nyt fra FOU februar 2016Budget 2016 og tilskud 2016
Tilskuddene for 2016 til de folkeoplysende forening blev endeligt godkendt på Folkeoplysnignsuvalgets møde den 10. februar 2016. Grunden til den sene godkendelse af tilskuddene for 2016 er, at den endelige udmøntning af budget 2016 først er sket i kommunalbestyrelsens møde i januar 2016. 

Tilskudssatserne er de samme i 2016 som i 2015: 

Folkeoplysende voksenundervisning: Max. 1/3 i tilskud til almindelig undervisning og 7/9 i tilskud til handicapundervisning samt 75% i lokaletilsud, hvor der ikke kan anvises offentlige lokaler. 

Folkeoplysende foreninger: 50 kr. i aktivitetstilskud til medlemmer bosiddende i Jammerbugt Kommune samt 100% i lokaletilskud til de godkendte udgifter for aldersgruppen 0-25 år. Til aldersgruppen over 25 år ydes der 72% af de godkendte udgifter.

”Bevæg dig for livet”
"Bevæg dig for livet" er en fælles idrætspolitisk vision mellem DIF og DGI. Målet er, at der i 2025 er 75% idrætsaktive danskere og at 50 % af den er aktive i en idrætsforening. Dette vil Jammerbugt Kommune gerne bakke op om, hvilket betyder, at foreningerne i kommunen skal have muligheden for, at få hjælp til at blive endnu bedre til at fastholde og erhverve nye medlemmer. 

DGI et forløb, hvor foreningen får personlig vejledning omkring optimering af eksempelvis; driften, engagering af frivillige, uddannelse af trænere og instruktører, starte nye aktiviteter. Ideen med forløbet er, at foreningens udfordringer analyseres af en DGI-medarbejder, hvorefter der i samarbejde med foreningen udvikles mål og handleplaner, som i sidste ende implementeres i foreningen. Processen følges op med en evaluering og andre muligheder for videre udvikling. Sådan bliver forløbet skræddersyet til den enkelte forening. Et forløb varer typisk mellem 6-12 mdr. 

Et udviklingsforløb koster på nuværende tidspunkt 10.000 kr. pr. forening. Men DIF og DGI giver et tilskud på 8.000 kr., hvilket betyder at foreningen selv skal betale 2.000 kr. 

Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet i februar 2016 at: 

  • afsætte 20.000 kr.
  • hver deltagende forening selv skal betale 1.000 kr. i egenbetaling 

Nærmere info udsendes senere. 

Unglederkursus
Forvaltningen arbejder videre med planlægningen af et unglederkursus for unge i aldersgruppen 15 – 20 år. Skoler og Ungdomsskole tilbydes deltagelse. Inden endelig godkendes af form og indhold indhenter forvaltningen tre konkrete tilbud fra forskellige aktører. 

Nærmere info udsendes senere. 

Temamøde for foreninger
I 2015 igangsatte Folkeoplysningsudvalget en række temamøder for foreningerne i Jammerbugt Kommune. I 2015 blev der afholdt to temamøder med emnet ”at arbejde med frivillige”. Næste temamøde har emnet ”samarbejde mellem forening”, og afholdes den 18. april 2016, kl. 18.30-21.00. 

Invitation til dette temamøde udsendes snarest. 

Folkeoplysningsudvalget på Facebook
Folkeoplysnignsudvalget i Jammerbugt er kommet på Facebook. Søg ”Folkeoplysningsudvalget Jammerbugt Kommune” på Facebook og like siden – også gerne fra foreningens Facebook-side (derved sikres at nyheder fra Folkeoplysningsudvalget kommer ud til foreningerne).