Trafiksikkerhedsrådets sammensætning og formål

Jammerbugt Kommune har et bredt sammensat trafiksikkerhedsråd, hvor repræsentanter for forskellige trafikantgrupper kan give kommunen sparring i forhold til kommunens arbejde med trafiksikkerhed.

Rådet skal virke som dialogpartner for de kommunale beslutningstagere.

Følgende deltager i kommunens trafiksikkerhedsråd:

 • Formanden for Udvalget for Teknik og Miljø, formand

 • Nordjyllands Politi
 • Landboorganisationerne

 • Færdselskontaktlærerne/SSP

 • Dansk Kørerlærer Union

 • Transportbranchen

 • Handicaprådet 

 • Seniorrådet
 • Folkeoplysningsudvalget
 • organiserede motionscyklister
 • Teknik- og forsyningschefen

 • Trafiksikkerhedsmedarbejderen 

Kontakt

Teknik- og Miljøforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
tm@jammerbugt.dk