Trafiksikkerhedsrådets sammensætning og formål

Jammerbugt Kommune har et bredt sammensat trafiksikkerhedsråd, hvor forskellige trafikantgrupper kan give kommunen sparring i forhold til kommunens arbejde med trafiksikkerhed.

Rådet skal virke som et forum, hvor de forskellige interesser indenfor trafiksikkerhed frit skal diskuteres. Rådet skal arbejde for en bedre trafiksikkerhed for alle trafikanter og virke som dialogpartner for de kommunale beslutningstagere.

Rådet skal via sit virke søge at motivere til en mere trafiksikker adfærd og til iværksættelse af trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger på kommunens veje.
Rådet skal via dialog, oplysning m.v. medvirke til videndeling indenfor trafiksikkerhed.

Følgende deltager i kommunens trafiksikkerhedsråd:

 • Formanden for teknik- og miljøudvalget, formand

 • Nordjyllands Politi
 • Landboorganisationerne

 • Færdselskontaktlærerne

 • Dansk Kørerlærer Union

 • Dansk Cyklistforbund, Jammerbugt afdeling

 • Dansk Transport og logistik, lokalafdeling

 • Dansk Handicapråd, Jammerbugt afdeling

 • Organiserede motionscyklister
 • Teknik- og forsyningschefen

 • Trafiksikkerhedsmedarbejderen 

Kontakt

Teknik- og Miljøforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
tm@jammerbugt.dk