Morten Marinus (O)

Jeg er født 10. november 1977 i Aalborg, opvokset og bosat i Saltum. 

Uddannelse og erhverv:

  • Sygehusportør, Aalborg Sygehus, fra 2005 til 2011.
  • Ubefaren skibsassistent, Svendborg Søfartsskole, 1996 

Jeg har i de sidste mange år arbejdet på Aalborg Sygehus Syd, som sygehusportør, indtil jeg ved folketingsvalget i 2011, blev jeg valgt som folketingsmedlem.

Politik har altid været min store fritidsinteresse og jeg opstillede til kommunalvalg for første gang i 1997. Dog uden at blive valgt. 

I 2001 blev jeg valgt for første gang, til byrådet i det daværende Pandrup Kommune. Her var jeg fra 2002-2006 Medlem af Økonomiudvalget og Socialudvalget. 

Ved kommunesammenlægningsvalget i 2005, manglede jeg desværre kun 24 stemmer, for at blive valgt. 

Men ved Kommunal- og Regionsrådsvalget i 2009, blev jeg valgt ind i både Jammerbugt kommunalbestyrelse og Regionsrådet for Region Nordjylland.

Jeg trådte ud af regionsrådet igen, da jeg blev valgt til folketinget i 2011.

Ved det efterfølgende kommunalvalg i 2013, blev jeg genvalgt til kommunalbestyrelsen i Jammerbugt kommune og har her, siden 2010 , været 1.Viceborgmester, samt medlem af Økonomiudvalget og Teknik & Miljøudvalget. 

I Folketinget er jeg mit partis Kommunalordfører og Medieordfører.

Derudover har jeg følgende tillidshverv:
Medlem af Saltum - Alstrup Menighedsråd siden 1996, og er således i gang med min 5. periode. Her er jeg formand for rådets aktivitetsudvalg.