Jens Christian Golding (A)Jeg er 55 år, bor i Moseby sammen med Anna-Marie. Vi har 2 børn - Mette 26 år og Anders 30 År

Jeg driver sammen med min søn Anders, et tømrerfirma på Sitkavej i Moseby, hvor vi p.t. har 7 tømrer og murer, 1 lærling samt 1 kontordame.

Jeg har været medlem af kommunalbestyrelsen i Jammerbugt siden starten for 9 år siden. Før den tid sad jeg 4 år i kommunalbestyrelsen i Pandrup kommune.

Jeg er i dag, udover 2. viseborgmesterposten, formand for Teknik og Miljøudvalget, medlem af Økonomiudvalget, formand for Grundvandsrådet og formand for Trafiksikkerhedsudvalget. Derudover er jeg kommunens repræsentant i Erhvervsrådet, i Mokana/Reno Nords bestyrelse, Reno Vests bestyrelse, Limfjordsrådet hvor jeg er næstformand og Aalborg lufthavns repræsentantskab. 

Min politiske interesse fik jeg gennem mine år som formand for skolebestyrelsen og boldklubben i Moseby, samt mit arbejde i Folkeoplysningsudvalget og Jetsmarkhallens bestyrelse.

Jeg blev politisk aktiv, fordi jeg gerne ville udviklingen i hele Gl. Pandrup kommune, det vil jeg stadig i Jammerbugt kommune. Jeg tror fortsat på udvikling og vækst i hele kommunen, også selv om det er svært.

Dog kan vi efter min mening kun skabe vækst og udvikling i landdistrikterne, hvis vi har stærke hovedbyer, et stærkt erhvervsliv og udnytter vi er en stor og dygtig turistkommune.

Vi bør satse på den styrke og den forskellighed hver landsby har. Bakke op om initiativer og ildsjæle, gøre hvad vi kan for at fastholde arbejdspladser og butikker i landsbyerne, så vi også skaber bosætning i landdistrikterne.  

Jeg vil til gengæld ikke gå på kompromis med kvaliteten på børnepasning, undervisning af vores børn eller pleje af vores ældre og handicappede, blot for at fastholde et kommunalt tilbud i en landsby.