You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Nyhed fra 18.03.2024

Tilsynet kom på besøg hos Jammerbugt Kommunes plejecentre og hjemmepleje

En ekstern virksomhed har gennemført tilsyn med Jammerbugt Kommunes plejesektor. Tilsynet undersøger bl.a. medarbejdernes omgangstone og borgernes oplevelse af den hjælp, de får.

Hvert år skal der føres uanmeldt tilsyn med den hjælp, som kommunens borgere får på plejecentrene og i hjemmeplejen. Det vil sige, at der bliver ført tilsyn med den hjælp, som nogle borgere modtager til f.eks. bad, måltider og rengøring. Et tilsyn i Jammerbugt Kommune er netop blevet gennemført af den eksterne rådgivningsvirksomhed BDO, som har foretaget tilsyn på alle plejecentrene og i Hjemmeplejen.

Borgerne oplever en høj kvalitet

BDO vurderer i deres tilsynsrapport, at Jammerbugt Kommune generelt lever op til kvalitetsstandarderne og det vedtagne serviceniveau på området. I BDO’s rapport lyder det, at borgerne generelt oplever en høj kvalitet og er tilfredse med den pleje, omsorg og støtte, de får.

I vurderingen lyder det videre, at medarbejderne har fokus på at skabe kontinuitet og struktur for borgerne og arbejder målrettet med at hjælpe borgerne til et aktivt og meningsfuldt liv.

Vi er meget tilfredse. Tilsynet viser tydeligt den store indsats, medarbejdere og ledere yder hver dag i samarbejde med borgere og pårørende.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Ib Nellemann.

Respektfuld og anerkendende tone

I tilsynene for 2023 er der særligt fokus på kommunikation og samspil. Her lyder vurderingen for plejecentrene, at ”omgangstonen og kommunikationen i samspillet med borgerne er kendetegnet af imødekommenhed og respekt, og borgerne udtrykker stor tilfredshed med medarbejdernes kommunikation og adfærd”.

For Hjemmeplejen lyder det, at borgerne udtrykker ”stor tilfredshed med medarbejdernes kommunikation og deres indbyrdes samspil, og de oplever, at medarbejderne udviser en respektfuld og anerkendende omgangsform i deres hjem”.

Stor indsats af medarbejderne

I Social- og Sundhedsudvalget i Jammerbugt Kommune ser man med tilfredshed på resultatet af tilsynet:

”Vi er meget tilfredse. Tilsynet viser tydeligt den store indsats, medarbejdere og ledere yder hver dag i samarbejde med borgere og pårørende. Vi er bevidste om, at opgaverne bliver flere og mere komplicerede. Samtidig ved vi, at det er en udfordring at finde medarbejdere, der skal være med til at løse opgaverne”, udtaler formand for Social- og Sundhedsudvalget Ib Nellemann.

Også fra Seniorrådet i Jammerbugt Kommune lyder der anerkendelse af de ansattes store arbejde:

”Seniorrådet følger naturligvis løbende med i tilsyn på plejecentre og i hjemmepleje. Det glæder os, at vi kan se i tilsynsrapporterne, at kommunens medarbejdere og ledere gør en stor indsats for at hjælpe borgerne – på borgernes præmisser. I Seniorrådet kan vi tydeligt se, at medarbejdere og ledere generelt udviser et stort engagement i deres arbejde og i forhold til at forbedre og udvikle området”, lyder det fra formand for Seniorrådet Birgitte Kvist.

Rekrutteringsvanskelighederne, som formanden for Social- og Sundhedsudvalget er inde på, er en national udfordring, som også rammer Jammerbugt Kommune. Og netop denne udfordring peger tilsynet på som et område, der skal arbejdes videre med i Jammerbugt Kommune. Derfor arbejder kommunen i øjeblikket bl.a. med en strategi for rekruttering og motivation til at blive, hvor fokus f.eks. er på at skabe en attraktiv arbejdsplads.