You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Nyhed fra 23.01.2023

Telefonsvindel: Tre råd skal lære ældre at smække røret på

Smæk røret på – hellere et nej for meget, lyder budskabet fra en række organisationer til landets ældre. I et nyt samarbejde vil de forsøge at stoppe stigningen i telefonsvindel særligt målrettet ældre.

I 2022 er mange ældre borgere blevet svindlet eller forsøgt svindlet for næsten 100 mio. kroner over telefonen, og antallet af sager er stigende. I nogle tilfælde er ældre blevet svindlet for op til 800.000 kroner.

Derfor indgår Politiet, Ældre Sagen, Det Kriminalpræventive Råd og Finans Danmark nu et samarbejde, der skal klæde ældre og deres pårørende på til at gennemskue svindlen og smække røret på.

Samarbejdet kommer i kølvandet på en stor, landsdækkende politiaktion 5. januar 2023, hvor politiet anholdte 135 personer, der mistænkes for at have hvidvasket penge, som hovedsageligt stammer fra telefonsvindel. Her er især ældre borgere blevet kontaktet af gerningspersoner, der ringer og udgiver sig for at være fra eksempelvis politiet eller banken.

Grov udnyttelse af ældres tillid til myndighederne

I en del sager ringer de kriminelle til ældre og forsøger enten at lokke dem til selv at overføre penge eller lukke gerningsmanden ind i deres netbank under påskud af, at deres konto er i fare. Svindel over telefonen kan derfor give store økonomiske tab, og det kan også være en meget ubehagelig oplevelse, der leder til stor utryghed hos den enkelte.

Selvom formålet med samarbejdet er at gøre ældre i stand til at smække røret på, når kriminelle ringer, så er det ikke kun den ældre del af befolkningen, der er målgruppen for de fælles budskaber – myndigheder, virksomheder og pårørende spiller også en vigtig rolle i at hjælpe de ældre.

Ingen vil bede dig om at flytte penge fra én konto til en anden

Det kan være utrolig svært at gennemskue, om man bliver udsat for svindel over telefonen, men en god huskeregel er, at ingen – hverken banker, myndigheder eller andre virksomheder – vil ringe til borgere og bede om at få adgang til netbank, om at overføre penge eller om andre personlige oplysninger, som f.eks. koder til MitID.

Hos bankerne har man længe arbejdet med at forsøge at forhindre de kriminelle i at snyde landets ældre. Blandt nogle af tiltagene kan blandt andet nævnes en bedre transaktionsovervågning, udbredelse af kampagner der skal hjælpe med vejledning og offentliggørelse af bedre misbrugsstatistikker fra bankerne.

I første omgang har samarbejdet mundet ud i tre konkrete gode råd, som parterne har forpligtet sig til at udbrede i videst muligt omfang til relevante borgere. Derudover er der planlagt en møderække, hvor formålet er at se på, hvordan parterne i fælleskab kan nå ud til ældre og deres pårørende.

Smæk røret på – tre gode råd:

  • Vær på vagt - det er svindel, hvis nogen ringer og beder dig overføre penge.
  • Smæk røret på - hellere et nej for meget!
  • Hvis du er i tvivl, så ring til banken, politiet (på 114) eller en nærtstående.

Fakta

  • Svindel over telefonen kaldes også ’vishing’, som står for voice-phishing, fordi svindlen foregår over telefonen.
  • Ofte vil gerningsmanden udgive sig for at være fra politiet eller en bank for at virke mere troværdige.
  • Gerningsmanden går typisk efter at narre sit offer til at overføre penge eller udlevere personlige oplysninger, der giver adgang til ofrets netbank.
  • Ældre borgere er ofte særligt udsatte for denne type af svindel.