You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Nyhed fra 01.09.2023

Nyt fra Kommunalbestyrelsen - 31. august 2023

21 nye parcelhusgrunde i Nørhalne, Lejerbo-projekt i Brovst kan gå i gang og Strategien er lagt for at fremme den grønne omstilling

Sidens indhold

21 nye parcelhusgrunde i Nørhalne

Kommunalbestyrelsen godkendte tilbage i februar en lokalplan for et nyt boligområde i Nørhalne med plads til ca. 39 byggegrunde. Nu går 1. etape med at etablere byggegrundene i gang, og det drejer sig om 21 parcelhusgrunde i den nordlige del af området.

”Der er flere og flere, der vælger at bosætte sig i Nørhalne, og byen er blandt de 12 byer i Nordjylland, hvor indbyggertallet er steget mest de seneste år. Derfor er det også vigtigt for Jammerbugt Kommune, at vi fortsat sikrer attraktive bolig- og byggemuligheder i Nørhalne”, fortæller Borgmester Mogens Christen Gade om etableringen af de nye byggegrunde i Nørhalne.

Der er ca. 10% flere indbyggere i Nørhalne i forhold til for fem år siden, viser tal fra Danmarks Statistik.

Grøn karakter

Det nye boligområde, som ligger ved Sulstedvej, kommer til at få en grøn karakter i form af bl.a. en grøn kile, der løber gennem området og er forbundet med de eksisterende grønne, omkringliggende områder for at skabe sammenhæng med resten af byen. Derudover skal al beplantning inden for området fremstå som vildtvoksende natur.

Der er brede arkitektoniske rammer for området, så der kan bygges med stor variation i både materialer og stilarter. Grundene bliver ca. 900 m2-1100 m2 og vil forventeligt blive udbudt efter sommerferien 2024. Prisen fastsættes af Kommunalbestyrelsen sidst i foråret 2024.

21 nye parcelhusgrunde i Nørhalne

Lejerbo-projekt i Brovst kan gå i gang

Lejerbos afdeling der dækker Brovst-området, har optaget et lån, hvor kreditinstituttet har krævet, at Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune stiller en garanti for lånet. Det har Kommunalbestyrelsen besluttet at gøre.

Dermed kan Lejerbo gå i gang med et større projekt, som bl.a. handler om vedligeholdelse af boligselskabets boliger i Brovst.
Lånet, der lyder på 9.400.000 kr., skal bruges på etablering af altaner på boliger på 1. sal på Teglvænget i Brovst, hvor Lejerbo både udlejer 2-, 3- og 4-værelseslejligheder og -rækkehuse.

De øvrige midler vil blive brugt på vedligehold som f.eks. at udskifte tage, tagrender, vinduer og køkkener i Lejerbos i alt 92 familieboliger og 2 ungdomsboliger i Brovst. Udover boligerne på Teglvænget i Brovst har boligselskabet boliger på bl.a. Toftevej i Brovst. Her er der både 2- og 3-værelseshuse, nogle i to plan, andre ældrevenlige i ét plan. Alle husene har egen terrasse og have.

Lejerbo har desuden i forbindelse med projektet besluttet, at huslejen på boligerne i Brovst skal sænkes fra ca. 900 kr. pr. m2 årligt til ca. 800 kr. pr. m2 årligt for at sikre, at alle boliger er udlejet.

Strategien er lagt for at fremme den grønne omstilling

Jammerbugt Kommune indgår sammen med de øvrige nordjyske kommuner og regionen i et klimasamarbejde kaldet GEN2040. Målet med samarbejdet er at fremme den grønne omstilling af Nordjyllands energisektor.

Den fælles vision er at gøre Nordjylland selvforsynende med vedvarende energi i 2040, og nu er der blevet udarbejdet en fælles strategi og plan, som Kommunalbestyrelsen netop har godkendt. Næste step i samarbejdet er, at der på baggrund af strategien – når den er godkendt af alle kommunerne og regionen – udvælges en række mål og handlinger, som skal implementeres. Strategien har fokus på bl.a. arealanvendelse, overskudsvarme, fjernvarme, el- og brinttransport og cyklisme.

Udover GEN2040-samarbejdet har Jammerbugt Kommune en række øvrige tiltag på klimaområdet. Bl.a. har Kommunalbestyrelsen tidligere vedtaget en strategi, der sætter fokus på, hvordan kommunen sikrer bæredygtig udvikling, ligesom kommunen også har en klimahandlingsplan, der indeholder en målsætning om klimaneutralitet i 2050, dvs. at der ikke udledes mere CO2, end der optages i kommunen. Jammerbugt Kommune har også en klimakommuneaftale, som forpligter kommunen til at nedbringe CO2-udslippet med 2% om året i perioden 2009-2025.

Jammerbugt Kommune når de opsatte klimamålsætninger gennem f.eks. klimavenligt byggeri, konvertering til fjernvarme, klimavenlige og grønne indkøb, anvendelse af elbiler, produktion af grøn strøm, etablering af ladestandere, samarbejde med landbruget, klimasikring af kloaksystemer, mindskning af energiforbrug på renseanlæg m.v.