You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Nyhed fra 21.03.2024

Nyt fra Kommunalbestyrelsen - 20. marts 2024

Jammerbugt Kommune sætter ind på at skaffe arbejdskraft, 43 nye boliger midt i Hune, Ingstrup, Biersted, Saltum og Brovst bliver billigere, regnskaber holder sig inden for budget og sommerhusområde ved Plantørensvej i Blokhus

Jammerbugt Kommune sætter ind på at skaffe arbejdskraft

Med en ny strategi går Jammerbugt Kommune som arbejdsgiver ind i kampen om at tiltrække arbejdskraft – og at få de ansatte til at forblive der. Særligt i nogle fag, f.eks. på SOSU-området, kan det nemlig være en udfordring at få fat i nok arbejdskraft.

”På kommunens netop overståede Arbejdskraftmesse var der syn for sagen med mange ledige stillinger både på private og offentlige arbejdspladser. Der var knap 350 ledige stillinger i alt, og på SOSU-området alene var der 60 jobåbninger og elevpladser”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Dét vil Jammerbugt Kommune nu i højere grad forsøge at imødegå ved at arbejde målrettet med, hvordan kommunen rekrutterer nyt personale, og ikke mindst får dem til at blive. Og det er ikke kun i forhold til kommunen selv, at Jammerbugt Kommune har et ansvar:

Det gælder om at gøre en indsats i forhold til både kommunen og de private virksomheder

Borgmester Mogens Christen Gade

”Det gælder både om at gøre en indsats i forhold til selve kommunen, som er Jammerbugt Kommunes største arbejdsplads, men også de private virksomheder, hvor vi jo også som kommune har et medansvar i forhold til at hjælpe med at finde de rigtige matches, kompetenceudvikle osv.”, siger Borgmester Mogens Christen Gade.

Jammerbugt Kommunes nye strategi ’Vi rekrutterer og motiverer til at blive’, som Kommunalbestyrelsen netop har godkendt, handler bl.a. om branding og om at sørge for, at kommunen er en attraktiv arbejdsplads. Strategien er kun første skridt i arbejdet. Nu skal der knyttes en handleplan på arbejdet, så der sikres handling og resultat af indsatserne.

Ud over strategien arbejder Jammerbugt Kommune også på andre måder med rekruttering af arbejdskraft. Det gælder bl.a. på jobcentret, som hver dag arbejder med at matche virksomheder og medarbejdere, opkvalificere medarbejdere, hjælpe medarbejdere til at kunne beholde sit job ved sygdom og meget mere, ligesom kommunens erhvervskontor, Vækst Jammerbugt, netop har lanceret en jobplatform, hvor Jammerbugts sommerjobs offentliggøres: https://www.jammerbugt.dk/vores-kommune/vaekst-jammerbugt-dit-lokale-erhvervskontor/oversigt-over-saesonjobs-i-jammerbugten-2024/

43 nye boliger midt i Hune

Der er godt gang i boligbyggeriet i eftertragtede Hune. I februar godkendte Kommunalbestyrelsen således en lokalplan for et nyt boligområde ved Vesterhavsparken i Hune, og nu er der sat gang i et stort boligprojekt midt i Hune på Jonstrupvej, hvor XL-Byg har haft til huse. XL-Byg er i stedet flyttet til Vesterhavsparken i Hune.

Almene og private boliger

Boligprojektet på Jonstrupvej omfatter 37 almene boliger og seks private boliger, ligesom der også – af privat initiativtager – arbejdes med at etablere et hotel på grunden.

Boligerne kommer til at bestå af tre punkthuse, som vil blive bygget i to etaper. I første etape etableres to punkthuse, som består af 22 almene boliger og de seks privatfinansierede boliger. Anden etape omfatter 15 almene familieboliger i det tredje punkthus.

De almene boliger kommer til at være 76-98 m², og den månedlige husleje bliver på 6650-8.575 kr.

Prisfastsættelse: Ingstrup, Biersted, Saltum og Brovst bliver billigere

Én gang årligt fastsætter Kommunalbestyrelsen udbudspriserne for boliggrunde og erhvervsgrunde. I år er priserne generelt set blevet fastholdt, hvor de var. Dog har Kommunalbestyrelsen besluttet at sænke prisen nogle steder.

Prisfald i Ingstrup, Biersted, Saltum og Brovst

”Kommunalbestyrelsen har vurderet, at udbudspriserne på kommunens parcelhusgrunde generelt er passende, som de er. Men vi sænker udbudsprisen på nogle af de grunde, vi har i udbud. F.eks. i Ingstrup, hvor vi kan se, at en ny pris matcher den nuværende markedspris bedre”, forklarer Borgmester Mogens Christen Gade.

Det betyder, at:

  • Kommunens to parcelhusgrunde på Præstegårdsvej i Ingstrup nu bliver udbudt til en minimumspris på 275.000 kr. pr. stk. i stedet for 325.000 kr.,
  • den sidste ledige grund på Elbæksmindevej i Biersted nu bliver udbudt til 400 kr. m2 frem for 495 kr. pr. m2.,
  • de resterende grunde på Højbogaardsvej i Saltum nu udbydes til 250 kr. pr. m2 i stedet for 325 kr. pr. m2, og
  • de resterende grunde på Vesterbjergvej i Brovst nu udbydes til 300 kr. pr. m2 i stedet for 400 kr. pr. m2.

Ud over grundene i Ingstrup, Biersted, Saltum og Brovst har Jammerbugt Kommune parcelhusgrunde til salg bredt rundt om i kommunen, bl.a. i Skovsgård, Fjerritslev, Moseby, Pandrup, Kaas og Aabybro.

Erhvervsgrunde

Jammerbugt Kommune har p.t. erhvervsgrunde til salg i alle kommunens fire største byer; Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Aabybro. Kommunalbestyrelsen besluttede tilbage i 2007, at der skulle være en ens pris på erhvervsjord i kommunen. Prisen er på 40 kr. pr. m2 ekskl. moms og tilslutningsbidrag.

Denne pris har Kommunalbestyrelsen besluttet at fastholde. Arealer i Aabybro udbydes dog til højere priser. Her er der udbudt erhvervsjord i prisintervallet 200-320 kr. pr. m2.

Projekter afsluttet: Regnskaber holder sig inden for budget

Jammerbugt Kommune har afsluttet en lang række anlægsprojekter, som alle har holdt sig inden for det planlagte budget eller under. Det drejer sig bl.a. om renoveringer, byggemodninger, bygningsvedligehold og områdefornyelse.

Bygningsprojekter

F.eks. har Jammerbugt Kommune i 2023 udført energibesparende tiltag rundt omkring i kommunen. Det gælder bl.a. ledlamper på Fjerritslev Skole, ventilation i Gjøl SFO og på Biersted Skole samt udskiftning fra oliefyr til luft-til-vand-varmepumpe på lejrskolen Lille Norge. Derudover er der udført vedligeholdelser på bl.a. legepladser, institutioner, strandkiosker og haller. Alle disse projekter har samlet set holdt sig under budget, og mindreforbruget overføres til 2024, så f.eks. manglende malerarbejde kan blive udført, når vejret tillader det.

Områdefornyelsen i Fjerritslev

Blandt kommunens mange projekter er også områdefornyelsen i Fjerritslev, som bl.a. har omfattet Torvet, Nørregade og en skaterbane ved skolen. Områdefornyelsen er nu officielt afsluttet med Kommunalbestyrelsens godkendelse af regnskabet, som viser et mindreforbrug på ca. 800.000 kr.

Dette beløb overføres til "Midtbyplan Fjerritslev", som er en videreudvikling af områdefornyelsen. Her er der fokus på Droobs Plads og Søgade. Midtbyplanen er udarbejdet med hjælp fra nøgleaktører i byen, handelsstandsforeningen, borgerforeningen og borgermøder. I planen lyder det bl.a., at Fjerritslev fortsat skal være en stærk handelsby, hvor der er oplevelser i bymidten, og at der skal være en bedre forbindelse mellem byen og anlægget/parken, som også ligger i bymidten.

Sommerhusområde ved Plantørensvej i Blokhus

Kommunalbestyrelsen har besluttet at sende et forslag til en lokalplan for et sommerhusområde ved Plantørensvej i Blokhus i offentlig høring. Den overordnede vision er at udvikle Blokhus by og skabe et nyt sommerhusområde for børnefamilier og seniorer – tæt på by og strand.

Ønsket om en ny lokalplan kommer fra ejer af arealet, der ønsker at omdanne en del af den nuværende campingplads til pensionat/hotel og sommerhusbebyggelse.

Lokalplanen indeholder bl.a. bestemmelser vedr. udformning, placering og beplantning. Derudover forholder lokalplanen sig til de øvrige bebyggelser i Blokhus By, så det arkitektoniske udtryk, som er kendetegnet ved hvidpudset facade og rødt tag, indtænkes.

Lokalplanområdet omfatter ca. 2 ha, og der bliver adgang til aktivitetsområdet ved Blokhus Camping. Den sydlige del af lokaplanområdet består af individuelle sommerhuse i ét plan. Lokalplanen har bestemmelser om, at mindste grundstørrelse er 350 m². Der kan opføres to bygninger på hver grund - et sommerhus og en sekundær bygning på maksimalt 18 m².