You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Nyhed fra 04.11.2021

Jammerbugt kommune følger systematisk op på trivslen hos medarbejderne

Jammerbugt kommunes Social-, sundheds- og beskæftigelsesforvaltning igangsatte i 2020 brugen af trivselsværktøjet TeamEffect på seniorområdet. Nu udvides brugen til resten af forvaltningens medarbejdere.

Medarbejdertrivsel er meget væsentligt for Jammerbugt kommunes Social-, sundheds- og beskæftigelsesforvaltning. Gennem de seneste år har der været gennemført en række tiltag for at sikre dette – blandt andet i form af sundhedssamtaler og fokus på fastholdelse.

Allerede i foråret 2020 etablerede forvaltningen et samarbejde med virksomheden TeamEffect om anvendelse af deres trivselsværktøj til medarbejderne på seniorområdet. Dette har givet gode resultater, og på den baggrund har Social, sundheds- og beskæftigelsesforvaltningen nu besluttet at udvide brugen af TeamEffect til alle medarbejdere i forvaltningen.

Værktøjet består af en app, hvor medarbejderne kan give en vurdering af deres arbejdsdag. Denne vurdering sendes videre til nærmeste leder i en samlet opgørelse af alle medarbejdere i den pågældende afdeling, og på den måde viser den løbende hvordan medarbejderne trives, og om der sker ændringer. Vurderingen er ikke anonym, og derfor kan lederen også handle på en konkret vurdering fra en medarbejder, der oplever udfordringer eller mistrives.

Med indførelsen af TeamEffect får Social, sundheds- og beskæftigelsesforvaltningen dermed en meget systematisk opfølgning på trivslen hos medarbejderne og har mulighed for hurtigt og målrettet at sætte ind, der hvor trivslen er udfordret.

Hos medarbejderne er man tilfredse med at TeamEffect nu indføres i hele Social, sundheds- og beskæftigelsesforvaltningen.

Vi har brugt TeamEffect siden foråret 2020. På et døgndækket område, som Plejecentrene er, kan det være vanskeligt for leder at nå rundt til alle medarbejdere ofte nok, men med TeamEffect har vi alle mulighed for at fortælle, hvordan vi tænker det går og på den måde kan lederen hurtigt få et billede af den generelle trivsel og samtidig se, om der er en kollega, er har nogle særlige udfordringer, der skal tages hånd om. Vi har været glade for TeamEffect, som også betyder, at vi kan komme af med det, der fylder, og gå hjem fra arbejde med en anden fornemmelse end tidligere. Jeg er derfor også glad for at det nu indføres i hele Social-, sundheds- og beskæftigelsesforvaltningen, så alle kolleger kan få adgang til TeamEffect. På baggrund af de erfaringer vi fik på seniorområdet, drøftede vi spørgsmålet i vores ForvaltningsMED - og nu bliver det så indført i hele forvaltningen.

Fællestillidsrepræsentant for FOA på plejecenterområdet og medlem af ForvaltningsMED i Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen Line Hjort-Jensen.

Også fra politisk side er der tilfredshed med indførelsen.

Vi har haft sagen til behandling i Social- og sundhedsudvalget og vi er meget tilfredse med at TeamEffect nu indføres i hele forvaltningen. Fra politisk side er vi meget optagede af at sikre trivslen hos medarbejderne. Det er meget vigtigt, at man som medarbejder er glad for at gå på arbejde i Jammerbugt kommune og at man har en oplevelse af, at hvis der er noget, der ikke fungerer, har man mulighed for at fortælle det, så der kan blive reageret på det. Dette understøttes med TeamEffect, så det er rigtig positivt.

Formand for Social- og sundhedsudvalget Ib Nellemann.

Sagen har også været drøftet i Beskæftigelsesudvalget.

Set fra min stol er der to gevinster ved at arbejde med TeamEffect. For det første får medarbejderne i Social, sundheds- og beskæftigelsesforvaltningen nu mulighed for at fortælle, hvis der er noget, der påvirker deres trivsel på arbejdspladsen, og som ledelsen herefter kan reagere på. Men helt generelt fra et beskæftigelsesperspektiv er det også meget positivt, når virksomheder – både offentlige og private - arbejder med at sikre trivsel, og på den måde arbejder med at fastholde deres medarbejdere.

Formand for Beskæftigelsesudvalget Morten Klessen.

På seniorområdet blev TeamEffect indført i foråret 2020 og nu indføres TeamEffect i resten af Social, sundheds- og beskæftigelsesforvaltningen.