You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Nyhed fra 21.04.2023

Indvielse af Det Rullende Makerspace – en undervisningsmæssig milepæl

Et ”Makerspace” rummer talrige muligheder for at boltre sig kreativt digitalt, såvel som analogt. Nu har alle skoler i Jammerbugt Kommune adgang til et, og med den rullende variant bliver der mulighed for at udvide i mange forskellige retninger.

Torsdag d.11. maj indvies Jammerbugt Kommunes rullende Makerspace på Ørebroskolen i Fjerritslev.
Indvielsen er en milepæl i Jammerbugt Kommunes Makerspace-projekt, som har været i gang siden starten af 2021, og som har betydet, at der nu findes digitalt kreative værksteder på alle kommunens skoler. Det Rullende Makerspace, som er tilknyttet Ungdomsskolen, skal fungere som et supplement til disse.
”Vi glæder os til at få gang i Det Rullende Makerspace. De fleste steder er skolernes stationære udgaver taget i brug med gode tilbagemeldinger. Lærerne fortæller om elever med lys i øjnene, der lærer nye ting på nye måder. Det udvidede klasserum kan noget vigtigt. Det ser vi allerede nu,” fortæller uddannelseskoordinator, Maria Skov Pedersen.

Realiseret skolepolitik

Tilbage i 2020 var hun med til at indsende Jammerbugt Kommunes ansøgning til Villum Fonden – en ansøgning som resulterede i 6,3 millioner til anskaffelse af Makerspaces til skolerne i Jammerbugt Kommune og implementering af hele tankegangen bag.
”Ansøgningen og tankegangen bag Makerspace’ene ligger i lige forlængelse af Jammerbugt Kommunes skolepolitik fra 2020, hvor muligheden for at være eksperimenterende og medskabende, samt det at bruge og forstå teknologier er nogle af pejlemærkerne,” forklarer Maria Skov Pedersen.

Makerspace’ene og den designbaserede undervisningstilgang er med til at klæde vores børn og unge på til den virkelighed, som venter dem, hvor brugen af teknologier og det at kunne arbejde med hands-on viden er i høj kurs

Susanne Møller Jensen, formand Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalgsformand, Susanne Møller Jensen, glæder sig over de muligheder, som kommunens børn og unge tilbydes med de nye værksteder rundt om på skolerne.
”Makerspace-projektet er et godt eksempel på, at vi i Jammerbugt Kommune sætter konkret handling på de politiske målsætninger. Makerspace’ene og den designbaserede undervisningstilgang er med til at klæde vores børn og unge på til den virkelighed, som venter dem, hvor brugen af teknologier og det at kunne arbejde med hands-on viden er i høj kurs”.

3D-printer, mikrobits og podcast-studie

”Makerspace” er betegnelsen for et kreativt værksted med både digitale og analoge værktøjer, som kan se ud på flere forskellige måder. Alle skoler i Jammerbugt Kommune har således fået en basispakke med 3D-printere, foliecutter og mikrobits.

Alt efter ønsker og behov indretter vi Det Rullende Makerspace, så det svarer til situationen

Michael Enodden, leder af Ungdomsskolen

Herudover er der udlagt midler til den enkelte skole efter størrelse til yderligere anskaffelser, og endelig skal Det Rullende Makerspace fungere som en mobil udvidelse efter behov. Helt konkret er det en specialindrettet lastbil med mange forskellige muligheder og teknologier.
”Alt efter ønsker og behov indretter vi Det Rullende Makerspace, så det svarer til situationen. Vi har for eksempel 10 3D printere, hvis et undervisningsforløb kræver mere end de fem, som den enkelte skole er udstyret med. Vi kan også indrette bilen til et værksted for tekstil-tryk, et podcast-studie og meget andet,” fortæller Michael Enodden.
Han er leder af Jammerbugt Ungdomsskole, hvis medarbejdere fungerer som super-brugere og makerspace-vejledere. Ungdomsskolen har desuden ansat en makerspacekoordinator.

Faglærere godt klædt på

Den didaktiske målsætning med Jammerbugt Kommunes Makerspaces er, at de kan tænkes ind i alle fag som en mulighed.
”At udarbejde et logo og få sat det på en flyer, en plakat eller en t-shirt kan for eksempel være det konkrete punktum i et dansk-forløb om storytelling i erhvervsmæssig kontekst, men det kræver også en række matematiske og teknologiske færdigheder at realisere de færdige produkter. Programmering af mikrobits i forbindelse med skabelsen af et Escaperoom kan for eksempel indgå i et forløb om eventudvikling i faget engelsk. I udtænkningen af de forskellige udfordringer kan man trække på viden fra fysik og kemi. Kun fantasien sætter grænser,” forklarer Michael Enodden.
For at klæde medarbejderne i Jammerbugt Kommune på til at bruge makerspace i undervisningen er der kompetenceudviklet knap 60 nøglepersoner, der er lokale ”eksperter”, mens der løbende kompetenceudvikles i de enkelte fag – foreløbig har cirka 150 medarbejdere været afsted. Desuden er cirka 80 lærere kompetenceudviklet i Engineering i Skolen, hvor der arbejdes med designprocesser inspireret af ingeniørernes arbejdsmetoder.

Udbredelse og forankring

Makerspace-projektets bevilling løber frem til sommeren 2024, og der arbejdes løbende på projektets udbredelse og forankring.
Indtil videre er det dog på sin plads at markere afslutningen på den fysiske og undervisningsmæssige implementering af Makerspace i Jammerbugt Kommune, understreger næstformand i Børne- og Familieudvalget, Ulla Flintholm.
”Jammerbugt Kommune har taget et stort skridt ind i fremtiden ved nu at kunne tilbyde et Makerspace på alle skoler samt muligheden for utallige forskellige udvidelser med Det Rullende Makerspace. Det glæder vi os over og håber, at alle teknologierne vil blive flittigt benyttet”.


Alle er velkomne til indvielsen af Det Rullende Makerspace på Ørebroskolen d. 11. maj kl. 13-14.

Udover et kig på den specialindrettede lastbil og alt, hvad den har at byde på, vil skolerne i Jammerbugt Kommune være tilstede med præsentationer er deres lokale Makerspace.

Muligt at finde i Det Rullende Makerspace

• 3D-printer og -scanner
• Micro:Bits (en slags mikrocomputer, der kan kodes til en lang række funktioner og aktiviteter).
• Lasercutter
• Vinylbukker
• Broderingsmaskine
• Sublimationspresse
• Droner
• Video-udstyr
• Podcast-udstyr
• Andet

 

Det Rullende Makerspace
Det Rullende Makerspace
Det Rullende Makerspace
Det Rullende Makerspace