You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Nyhed fra 11.09.2023

Fjerritslev bymidte skal udvides og forbedres

En midtbyplan for Fjerritslev skal sikre oplevelser, handel og boliger i bymidten. Jammerbugt Kommune er nu på udkig efter investorer, som vil være en del af projektet.

Ny midtbyplan for Fjerritslev

Jammerbugt Kommune har lavet en ny midtbyplan for Fjerritslev. Byen har nemlig udviklet sig meget de seneste år, bl.a. med scene på torvet og ny dagligvarebutik. Det har givet anledning til, at der udstikkes en retning for den fremtidige planlægning.

Midtbyplanen er udarbejdet med hjælp fra nøgleaktører i byen, handelsstandsforeningen og borgerforeningen og med input fra borgermøder og møder med involverede parter.

Handel og oplevelser

Fjerritslev skal fortsat være en stærk handelsby, hvor der er oplevelser i bymidten, lyder det i den nye plan. Det betyder, at der fortsat skal være fokus på at styrke butiksmiljøet, og planen peger derudover på mulige placeringer for nye, større butikker. Det handler især om fortsat at styrke handelsgaderne, Vestergade, Østergade og Søndergade – så der her fortsat er et hyggeligt miljø – og samtidig forbedre området omkring Søgade og Droobs Plads, så der også her bliver et godt butiksliv.

Søgade og Droobs Plads den dag i dag
Visualisering af fremtidig Søgade og Droobs Plads

Bedre forbindelse til byens park

Den nye midtbyplan har desuden fokus på, at der skal være en bedre forbindelse mellem byen og anlægget/parken, som også ligger i bymidten. Det kan være i form af flere træer i midtbyen, der skal tydeliggøre nærheden og forbindelsen til parken.

Forbindelse til parken er prioriteret i midtbyplan

Investorer søges

Jammerbugt Kommune er nu på udkig efter investorer, som kunne være interesseret i at tage del i udviklingen i området. Det kan både være boliginvestorer og investorer med fokus på detailhandel, herunder dagligvarebutikker.

Kommunen afholder et investormøde 18. september, hvor forskellige aktører er indbudt. Handelstandsforeningen og borgerforeningen er også indbudt til mødet.

Er man interesseret i at deltage i mødet, er man velkommen til at henvende sig til plan@jammerbugt.dk