Nyt samarbejde i Jammerbugt Kommune

For at opnå en række synergier har Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt, TV2 Nord samt Jammerbugt Kommune valgt at indgå et samarbejde.

Til trods for, at TV2 Nord og Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt er naboer i dag, har der kun i et mindre omfang været et formaliseret samarbejde. Det har en arbejdsgruppe bestående af Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt, TV2 Nord samt Jammerbugt Kommune ambitioner om at lave om på.

Arbejdsgruppen bag projektet, arbejder med at forbinde de to naboer – TV2 Nords eksisterende bygning med Kulturcentret. Forbindelsen mellem de to bygninger bliver ikke helt traditionel, idet de involverede parter har en vision om at sammenkoble de to bygninger via et Boeing 737-fly. Flyet hænger som spændt ud imellem de to bygninger med to transparente gangbroer, der skyder sig ind på hver side af det, og sammenkobler det hele i et flydende forløb af mediefunktioner. Selve flyet indrettes blandt andet med et tv-studie.   

For Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt vil det give mulighed for større synlighed i markedet, og dermed mulighed for at arrangere et bredere og større koncertprogram. For de erhvervsdrivende, der lejer sig ind i lokaler i bygningen, vil det blive et mere attraktivt og pulserende miljø at arbejde i. For TV2 Nord vil der ligeledes være mulighed for at bruge de nye lokaliteter kreativt, så de fortsat kan formidle nyheder til regionens borgere på højt niveau. De mange gæster til TV2 Nord modtages i fremtiden på en alternativ måde, da planen er, at reception og velkomstområde skal ligge i Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugts bygning.

- Arbejdet med projektet skrider godt frem, men der er stadig udfordringer, før det er helt realiserbart. Men jeg håber og tror på, at vi lykkes med projektet, da det er af enorm betydning for Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugts fremtid og udvikling, siger Søren Svendsen formand for den Erhvervsdrivende Fond Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt.

Også direktør for TV2 Nord Mikael Justesen, ser store perspektiver i projektet og siger: 

-Vores arbejdsplads er både en produktionsvirksomhed med fokus på effektiv drift og resultater og et kreativt værksted med fokus på skæve ideer og visionær tænkning. Dette projekt giver os nye muligheder på begge områder, og vi ser frem til at præsentere vores brugere for en masse nye programmer og arrangementer, som bliver mulige i vores nye, fysiske rammer. 

Så snart de sidste detaljer og godkendelser vedrørende projektet er på plads, forventes der etablerings- og byggestart. 

Borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Gade ser store fordele i projektet.

- Det her projekt vil være en stor fordel for Jammerbugt Kommune, ikke bare fastholder og udbygger vi samarbejdet med TV2 Nord, vi får også skabt et rigtig spændende kultursted for Jammerbugt Kommunes borgere, siger Borgmester Mogens Gade. 

For yderligere information kontakt: 

Søren Svendsen – 2058 6465

Mikael Justesen – 2073 0519

Borgmester Mogens Gade - 4191 2001