Ny trafiksikkerhedsplan i Jammerbugt Kommune

Kommunalbestyrelsen har godkendt kommunens nye trafiksikkerhedsplan, der er blevet revideret og gjort digital.

I forbindelse med revideringen er der udarbejdet en ulykkesanalyse på baggrund af politiregistrerede ulykker og gennemført en borgerundersøgelse, med 260 besvarelser. Som følge heraf er der udvalgt fem fokusområder, som også er indeholdt i Færdselssikkerhedskommissionen nationale handlingsplan. 

De 5 fokusområder er: 

  • For høj hastighed. Høj hastighed er medvirkende til, at ulykker sker. Hastigheden påvirker alvorsgraden af ulykkerne, og har afgørende indflydelse på den oplevede tryghed, både for øvrige trafikanter og vejenes naboer. Der kommer løbende henvendelser om høj hastighed. Politiet har i disse år en forøget indsats med Automatisk Trafik Kontrol (fotovogne) også i Jammerbugt Kommune
  • Krydsninger, inkl. Stikrydsninger. Ulykkesanalysen viser, at der er ulykkesbelastede kryds på det kommunale vejnet. Borgerundersøgelsen viser, at der er utryghed ved mange kryds, inkl. stikrydsninger, både for hårde og bløde trafikanter
  • Eneulykker i åbent land. Næsten 1/3 af alle ulykker siden 2010 i Jammerbugt Kommune har været eneulykker, som ofte sker ved at køretøjet kører af vejen. Den overvejende del af eneulykkerne sker i åbent land. Havarikommissionen for vejtrafikulykker har i november 2015 udgivet temarapport "Trafikulykker om natten" og anbefaler bedre vejafmærkning, ensartet afmærkning af kurver samt fokus på hastighed i mørke
  • Unge mandlige trafikanter i alderen 15-24 år. Aldersgruppen er udpeget som de 10 farlige år i trafikken, hvor aldersgruppen er overrepræsenteret i ulykkesstatistikken. Det gælder også i Jammerbugt Kommune, for både knallertrister og unge bilister. Kampagner og færdselsundervisning, især i udskolingen, kan medvirke til at gøre unge chauffører bevidste om deres sårbarhed og deres ansvar for at vise hensyn og være agtpågivende i trafikken
  • Tryghed for bløde trafikanter. Der er store samfundsmæssige gevinster ved at flere transporterer sig på cykel i stedet for i bil, herunder den færdselserfaring børn får ved at transportere sig selv til skole og fritidsaktiviteter. Den oplevede tryghed på vejnettet er afgørende for, hvor mange der cykler, og lader deres børn cykle. Færdselsundervisning, og træning i trafikken, er afgørende for hensigtsmæssig adfærd blandt trafikanter, og evnen til at orientere sig tilstrækkeligt og ikke tage unødvendige chancer 

Der er sat mål for hvert enkelt fokusområde. 

Der er udarbejdet et projektkatalog over 15 lokaliteter, der er udvalgt på baggrund af ulykkesanalysen og borgerundersøgelsen. Kataloget indeholder prisskøn på de enkelte projekter og skøn over projekternes effekter i forhold til 

  •  Besparelser af fremtidige ulykker
  •  Forbedring af oplevet tryghed og
  •  Forslagets økonomi - mest trafiksikkerhed for pengene 

Kataloget er et godt beslutningsgrundlag, der gør det muligt at prioritere mellem de forskellige projekter og deres indbyrdes indflydelse på at skabe mere sikkerhed og tryghed på det kommunale vejnet.   

Der er i forbindelse med planen beregnet en pris på omfartsvej øst om Aabybro, for at aflaste byen for gennemkørende trafik. Kommunens Trafiksikkerhedsråd anbefaler at prioritere en omfartsvej øst om Aabybro, for at aflaste Aabybro by, herunder især Kattedamsvej, for gennemkørende trafik. 

Trafiksikkerhedsplanen, projektkatalog mm. kan ses via dette link: http://planer.jammerbugt.dk/dk/trafiksikkerhedsplan/forside/