Nærmeste nabo køber ”Den Gule Skole” i Aabybro

Aabybro Efterskole har købt ”Den Gule Skole” med overtagelse 1. juli 2016. Hermed vil der fortsat blive drevet skole på Kærvej, og Aabybro Efterskoles behov for mere plads er sikret. Men salget af ”Den Gule Skole” betyder også yderligere udvikling af Aabybro by.

Flere elever, behov for mere plads og et ønske om at forbedre Efterskolens kreative fag, musik og fitness kræver mere plads. Derfor har Aabybro Efterskole købt den ”Gule Skole”.

” Købet af skolen sikrer først og fremmest Aabybro Efterskoles behov for mere plads, men som en af Danmarks bedste fodboldefterskoler både i forhold til bredden og resultater er vi også nødt til at sikre vores fremtidige faciliteter på dette område, og her spiller kunstgræsbanen ind”, forklarer Thorsten Matthiesen, der er forstander på Aabybro Efterskole.  

En fælles kunstgræsbane 
Ud over Aabybro Efterskole og Jammerbugt Kommune er Aabybro Idrætsforening med i etableringen af kunstgræsbanen.

”Kunstgræsbanen gør det først og fremmest muligt at komme i gang med udesæsonen tidligere og er en kæmpe gevinst får både børne-, ungdoms- og seniorspillere. Projektet indebærer også, at der bliver etableret et område, der er dedikeret til de mange petanquespillerne, der benytter området, siger Formand for Aabybro Fodbold Bent Mygind.

Helle Bak Andreasen, der er formand for Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget er enig med Bent Mygind i, at etableringen af kunstgræsbanen er positivt for foreningslivet:

”Med kunstgræsbanen får byen endnu et sted, hvor de unge kan dyrke idræt og mødes”, siger hun.

Partnerskabet er ideelt for alle i trekløveraftalen, da brugerne benytter anlægget på forskellige tidspunkter af dagen, og afgørende for, at projektet overhoved er muligt at løfte.

”Det kan være svært, og måske umuligt at finansiere et sådant projekt for en enkelt aktør. Ved at Aabybro Efterskole, Aabybro Idrætsforening og Jammerbugt Kommune er gået sammen, får byen en facilitet, der er til glæde for en bred vifte af Aabybros borgere og med til at udvikle byen og Byen, og dermed Jammerbugt Kommune”, siger Borgmester Mogens Gade.

Aktiviteter på skolen i det nye skoleår
Allerede efter sommerferien tager Aabybro Efterskole undervisningslokalerne i stueetagen af den nyeste bygning på ”Den gule Skole” i brug. Desuden er det en del af aftalen, at Efterskolen stiller lokaler til rådighed for Lokalhistorisk Arkiv. På længere sigt er det planen at tilføre byen andet end Efterskole.

”Da vi besluttede at købe skolen, var det også med planer på den lange bane. Konkret har vi tanker om at lave en såkaldt campus, altså en bydel, der tilbyder mange tilbud på samme matrikel. Det er ikke fastlagt endnu, men vi tænker på højskole, boligtilbud og kulturelle tilbud. Så der er tale om en plan der løber over mange år”, konkluderer Thorsten Matthiesen.

Fakta

  • Købesummen er 8,3 mio. kr., og som en del af aftalen anvendes 1,5 mio. kr. til etableringen af kunstgræsbanen
  • Kunstgræsbanen har et samlet budget på 4,2 mio. kr. ex. moms
  • Aabybro Efterskole forpligter sig til at indbetale kr. 800.000 til dette projekt
  • Idrætsforeningen skal endvidere sikre finansiering af yderligere 1,8 mio. kr. til dette projekt, men Jammerbugt Kommune i anlægsbudgettet har afsat 500.000 kr.
  • Kunstgræsbanen bliver placeret, hvor den nuværende atletikbane er placeret

For yderligere kommentarer, kontakt:

Borgmester Mogens Gade, tlf.: 4191 2001