Jammerbugt Kommune sætter fokus på arkitektur

Senest 31. juli kan emner indstilles til Jammerbugt Kommunes Arkitekturpris. Arkitekturprisen sætter fokus på kvalitet indenfor byggeri, byplanlægning, bydesign og landskabskultur.

Prisen uddeler kommunen til smukt nybyggeri, renovering af gamle bygninger, til- og ombygninger, energi- og klimarigtig byggeri samt anlæg af høj kvalitet og med arkitektonisk nytænkning, som er med til at gøre kommunen smukkere. For at deltage skal emner være opført i perioden august 2014 - august 2016, være taget i brug før præmieringen finder sted, og altså indstilles senest ved udgangen af juli.

Uddeling af arkitekturprisen sker i forbindelse med Arkitekturens Dag den 27. september 2016.

Bedømmelse

Prisen kan uddeles til en eller flere inden for hver af kategorierne:

  •          Nye bygninger såsom etageboliger, parcelhuse, liberale erhverv, industri, offentlige formål, m.v.
  •          Restaurering af bevaringsværdige bygninger
  •          Om- og tilbygning af eksisterende bygninger
  •          Energi- og klimarigtig byggeri der er innovativt og som nedbringer energiforbruget
  •          Andre anlæg som f.eks. parker, pladser, grønne områder og gårdrum

I bedømmelsen lægges der vægt på, at byggeriet eller byrummet fremtræder som en smuk bygning eller et smukt byrum i høj arkitektonisk kvalitet. At byggeriet giver et positivt bidrag til byen, kvarteret, gaden eller det omgivende landskab. At byggeriet bidrager til arkitektonisk nytænkning og er opført i et nutidigt eller moderne formsprog, og at der er tale om en smuk renovering af gamle bygninger, der tager udgangspunkt i bygningens oprindelige arkitektur.

Bedømmelses udvalget består af:

Arkitekt fra Friis & Moltke Mogens Husted Kristensen Borgmester Mogens Gade

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Jens Christian Golding

Næstformand for Teknik- og Miljøudvalget Torben T. Sørensen

Plan og Miljø Chef Gitte Clausen

Byggesagsbehandler Vagn Klitgaard

Byggesagsbehandler Pernille Voss

Nominer og læs mere om Jammerbugt Kommunes Arkitekturpris på: www.jammerbugt.dk/arkitekturpris