Høring vedr. Budget 2017

Arbejdet med Budget 2017 har politisk og administrativt været i gang allerede siden foråret. Da der blev indgået økonomiaftale mellem Regeringen og KL i juni måned blev det klart, at budgetlægningen for 2017 vil blive vanskelig, idet der for Jammerbugt Kommune er tale om en meget snæver økonomiaftale, hvor indtægtsgrundlaget er reduceret i forhold til 2016.

Fagudvalg og økonomiudvalg har derfor hen over forår/sommer arbejdet med omstillingsforslag, der skal skabe den fornødne ’luft’ til politiske prioriteringer.

I den forbindelse er der fokus på, at relevante interessenter og parter får mulighed for at give deres holdning til kende. Det drejer sig blandt andet om ældreråd, handicapråd, forældrebestyrelser og skolebestyrelser samt MED-udvalg.

Der er derfor en høringsproces i forhold til omstillingsforslagene i perioden fra den 18. august til og med den 2. september 2016.

Høringsforslagene kan ses på hjemmesiden via dette link. Her ligger også en skabelon (link til skabelon) til høringssvar og en vejledning på, hvordan der afgives høringssvar.