Flest mulige børn skal deltage i børneundersøgelser

I Sundhedsaftalen 2015-2018 mellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland indgår indsatsen ”Forebyggende helbredsundersøgelser til børn”.

Ifølge Sundhedsloven skal alle børn i alderen 0-5 år tilbydes i alt syv børneundersøgelser i almen praksis. Det er når barnet er 5 uger, 5 måneder samt ved 1, 2, 3, 4 og 5 år. Ved børneundersøgelserne har den praktiserende læge mulighed for at følge barnets udvikling og opspore børn, der ikke trives fysisk, psykisk og socialt.

Desværre er der social ulighed i forhold til hvilke børn, der regelmæssigt deltager i børneundersøgelser. Der er derfor brug for en proaktiv indsats for at sikre, at flest mulige børn deltager, og at almen praksis og den kommunale sundhedstjeneste kommunikerer om de børn, hvor man er bekymret for barnets fysiske, psykiske og sociale udvikling.

Fra oktober 2016 begynder Region Nordjylland at sende breve til familier, hvis børn ikke har deltaget i den seneste børneundersøgelse. Brevet sendes kvartalsvis som e-brev til de familier, der kan modtage e-post og som almindeligt brev til de familier, der er fritaget for at modtage e-post. Målet er at øge andelen af børn, der deltager i børneundersøgelser.

Regionen håber, at flest mulige børn deltager i de forebyggende helbredsundersøgelser, ligesom sundhedsplejen i kommunerne, i deres kontakt med småbørns-familier, bakker op om indsatsen.