Brevafstemning til menighedsrådsvalg

Menighedsrådsvalg i Jetsmark Sogn den 8. november 2016.

Forud for valg til menighedsråd i Jammerbugt Kommune er det muligt at brevstemme i perioden fra den 18. oktober 2016 til og med den 4. november 2016.

Du kan brevstemme i Borgerservice i almindelig åbningstider:

Borgerservice i Aabybro:
Mandag-onsdag: 10.00-14.00
Torsdag: 10.00-17.00
Fredag: 10.00-12.00

Borgerservice i Fjerritslev:
Mandag: 10-14

Borgerservice i Brovst:
Tirsdag: 10-14

Borgerservice i Pandrup:
Onsdag: 10-14

Du skal medbringe legitimation i form af kørekort, pas, sundhedskort, valgkort eller lign. for at stemme.

Valgret til menighedsrådsvalget den 8. november 2016 har enhver, som på valgdagen:                            

  • er fyldt 18 år, dvs. er født senest den 8. november 1998
  • er registreret som medlem af folkekirken
  • har fast bopæl i sognet. Personer, der tilflytter sognet efter den 28. oktober 2016 har ikke valgret
  • ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 6.

Personer, der ikke er danske statsborgere, skal endvidere have haft bopæl her i landet uafbrudt i et år forud for valget.

Afstemning i hjemmet
Vælgere der, på grund af manglende førlighed, ikke kan møde op på afstemningsstedet (Jetsmark Sognegården, Bredgade 98, 9490 Pandrup) på valgdagen, kan brevstemme i eget hjem. 

Ansøgningsskema til brug for afstemning i hjemmet kan fås ved henvendelse til Borgerservice, tlf. 7257 7777 og skal være Borgerservice i hænde senest torsdag den 27. oktober 2016.

Evt. spørgsmål bedes rettet til Borgerservice på tlf. 7257 7777.

Kontakt

Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro
Tlf: 72 57 77 77
Fax: 72 57 88 88
raadhus@jammerbugt.dk