Alkolinjen – nyt tilbud, som også åbner døren til kommunens alkoholtilbud

Borgere og deres pårørende kan nu ringe 80 200 500 og tale fortroligt med professionelle rådgivere på Alkolinjen, der er en ny national telefonrådgivning om alkoholproblemer. Alkolinjen har til formål at støtte borgerne i at komme videre med løsning af deres problemer – og efter behov også oplyse om muligheder for yderligere hjælp som, Jammerbugt Kommune også tilbyder.

En af de højt prioriterede opgaver for rådgiverne på Alkolinjen er efter behov at oplyse borgerne om yderligere gratis og professionel hjælp og behandling. Fokus er kommuners tilbud, som dem i Jammerbugt Kommune. 

- I Jammerbugt Kommune tilbyder vi alle borgere, at man kan komme i Sundhedshuset og få en gratis og ganske uforpligtende og anonym snak, hvis man tænker, at ens brug af alkohol er blevet lidt for højt, eller hvis man har en pårørende, hvis alkoholforbrug er problematisk, fortæller formand for Social- og Sundhedsudvalget, Ejler Winkel. 

- Morten Klessen der er formand for Beskæftigelsesudvalget, fortsætter -  I Jammerbugt Kommunehar vi både gratis alkoholbehandling til vores borgere med alkoholproblemer og hjælp til deres mænd, koner, kærester og børn. Den første kontakt går gennem Sundhedshuset, hvor borgeren og vores to rusmiddelkonsulenter Charlotte Brams og Lisbeth Søndergaard afklarer det videre forløb.

Vores rådgivere Charlotte og Lisbeth fortsætter samstemmende ”Vi ved jo, at vi i Danmark har en alkoholkultur, som godt kan gå over i et forbrug, der er sundhedsskadeligt – så det er ikke noget, man skal være flov over, hvis man får brug for hjælp til at få et misbrugsproblem løst. 

Fortrolig samtale og eventuel mere gratis hjælp
Alkolinjen er et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Alkohol & Samfund, og formålet med telefonrådgivningen er at støtte borgere med alkoholproblemer og deres familier. Bjarne Elholm er leder af Alkolinjen, og han fortæller, at det er et af tilbuddets hovedformål at åbne døren til den hjælp og de behandlingstilbud, som kommunerne allerede tilbyder og er dygtige til. 

- Endnu flere end de, der får hjælp i dag, skal kende til og tage imod den hjælp, som de kan få i kommunen. Det gælder ikke kun dem, der personligt har et alkoholproblem, men også deres familier og børn, siger Bjarne Elholm, der er leder af Alkolinjen. 

Mange flere skal have hjælp og behandling
Det har siden 2007 været kommunernes opgave at tilbyde gratis alkoholbehandling og oplyse om det til borgerne, og der er god grund til at få flere i behandling.  Katrine Poulsen Hansen leder for behandlingstilbuddene i kommunen siger, at alkoholafhængighed er et stærkt underbehandlet problem. Der går i gennemsnit 10-12 år før borgere med alkoholproblemer kommer i behandling.

- Det er alt for længe. For den drikkende er det langt lettere at få effekt af behandlingsforløbet, hvis der sættes ind tidligt. For børnene kan den lange ventetid betyde, at det er den bedste del af deres barndom, der belastes af alkoholproblemer. Hvis pårørende eller den drikkende får rådgivning i tide, er der bedre chancer for, at familien ikke bryder sammen på grund af alkoholproblemet”, siger Katrine Poulsen Hansen. Endelig har alkoholafhængighed ofte betydning i forhold til jobsituationen.

Det vurderes, at 140.000 mennesker er afhængige, men kun ca. 15.000 modtager egentlig alkoholbehandling. Dertil kommer, at pårørende og navnlig børn belastes meget af alkoholproblemer i familien. Det er belastninger, der hos børnene kan sætte sig som livslange psykiske vanskeligheder. Denne underbehandling eksisterer blandt andet, fordi alkoholproblemer er et tabuiseret problem. Det kan være svært at tale om alkoholproblemer. 

FAKTABOKS 

Alkoholproblemer skader ikke kun den, der drikker

  • En partner og børn til en person med alkoholoverforbrug belastes ofte psykisk af alkoholproblemet i lige så høj grad, som den der drikker
  • At have et alkoholproblem eller at være pårørende til en person med et overforbrug er en situation, som mange forsøger at skjule, selvom der er mulighed for at få hjælp

Alkolinjen
Telefonrådgivning der giver mulighed for at tale om eget eller andres forbrug af alkohol og få gode råd og støtte i forhold til at komme videre med problemerne – tlf. 80 200 500 alle hverdage mellem 11.00-15.00. 

Kommunen tilbyder gratis hjælp
Det har siden 2007 været kommunernes opgave at tilbyde gratis alkoholbehandling og oplyse om det til borgerne – tlf. 72 57 76 84 eller 72 57 76 13 alle hverdage ml. 9.00-14.00.

KONTAKT

Rusmiddelkonsulenter Lisbeth Søndergaard på tlf. 72 57 76 84 eller Charlotte Brams på tlf. 72 57 76 13

Sundhedsafdelingen, Sundhedshuset, Sygehusvej 6 9460 Brovst 

Bjarne Elholm, leder af Alkolinjen

Mobil +45 60 12 67 84, mail bse@alkohologsamfund.dk 

Kit Broholm, chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen

Telefon 72 22 77 51, mail kib@sst.dk