Løkken, Stellavej 18 - anden bebyggelsesgrad - dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1Find dispensation her. 

Afgørelsen er annonceret d. 02. januar 2018. Klagefristen er 4 uger.