Løkken, Rikkesvej 4 - anden facadehøjde, tagmateriale - dispensation fra Byplanvedtægt nr. 4Find dispensation her. 

Afgørelsen er annonceret 14. november 2017. Klagefristen er 4 uger.