Kollerup, Svinkløvvej 154 - Genopførelse af bolig m.v. - LandzonetilladelseSe landzonetilladelsen her

Afgørelsen er annonceret den 10. juli 2018. Klagefristen er 4 uger.