Jægerum, Søgårdsvej 9 - Opførelse af nyt stuehus - LandzonetilladelseLæs afgørelsen her.

Afgørelsen er offentliggjort den 2. oktober 2017. Klagefristen er 4 uger.