Hune, Vesterhavsvej 6 - Opførelse af orangeri og grill-hytte - Dispensation fra Lokalplan 226

Find dispensationen her.

Afgørelsen er annonceret den 16. februar 2017. Klagefristen er 4 uger.