Hune, Vesterhavsvej 23 - Opsætning af skiltning - Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 12

Find dispensationen her.

Afgørelsen er annonceret den 17. februar 2017. Klagefristen er 4 uger.