Hune, Klitheden Syd 36 - Helårsbeboelse størrelse placering og facader - Dispensation fra Lokalplan 228Find dispensationen her

Afgørelsen er annonceret den 16. maj 2018. Klagefristen er 4 uger.