Hune, Hunetorpvej - rekreativt område - endelig vedtagelse af Tillæg til Lokalplan nr. 243Find lokalplanen her.

Lokalplanen er annonceret 17. april 2018. Klagefristen er 4 uger.