Blokhus, Hans Bunksvej 10 - anden orientering - dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1Find dispensation her. 

Afgørelsen er annonceret 13. oktober 2017. Klagefristen er 4 uger.