1. april 2018 opretter Jammerbugt Kommune en vuggestuegruppe i tilknytning til Skovsgaard børnehaveDen 1. april 2018 opretter Jammerbugt Kommune en vuggestuegruppe i tilknytning til Skovsgaard børnehave til børn i aldersgruppen 0 – 2 år.

Der er plads til 8 børn

Opskrivning til vuggestuegruppen kan ske på http://www.jammerbugt.dk/ under Digital Pladsanvisning fra onsdag den 10. januar 2018.

I forbindelse med anvisning af pladser til vuggestuegruppen tager vi hensyn til:

  • At søskende kan være i samme dagtilbud
  • Børn der på grund af fysisk og psykisk funktionsniveau eller astma/allergi har behov for et specielt indrettet dagtilbud
  • børn der har dokumenteret behov for et dagtilbud med udvidede åbningstider
  • sammensætning af børnegruppe med hensyn til alder, køn og etnicitet
  • børn henvist fra anden myndighed, speciallæge eller fra andre afdelinger / dagtilbud i kommunen