Udbud på administration af ældreboliger og almindelige udlejningsboliger

Jammerbugt Kommune udbyder hermed administration af ældreboliger og almindelige udlejningsboliger. Der ønskes indgået aftale med 1 leverandør. Frist for afgivelse af tilbud er d. 11. november 2015 kl. 12:00.

Udbuddet angår administrationen af Jammerbugt Kommunes 392 ældreboliger og 26 almindelige udlejningsboliger.

Opgaven skal løses i overensstemmelse med gældende lovgivning med tilhørende forskrifter og retningslinjer, herunder Lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger samt andre love gældende for opgavens forskellige elementer.

Udbudsmateriale: