Autoværksteder

Forebyggelse og begrænsning af forurening fra autoværksteder

*

Alle autoværksteder reguleres af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. - se link i højre side.

Formålet med bekendtgørelsen er at forebygge og begrænse forurening fra autoværksteder. 

Støjgener kan f.eks. begrænses ved at lukke porte, døre og vinduer når der foregår støjende aktiviteter, mens luftforurening bl.a. kan begrænses ved at etablere udsugningsanlæg og skorstene af en vis højde.

Olieprodukter og andre miljøfarlige væsker skal opbevares sikkert på en oplagsplads, beskyttet mod vejrlig og uden mulighed for afløb til jord, grundvand eller overfladevand.

Oliebelastet spildevand skal afledes gennem særskilt olieudskiller. Læs mere her.

*

Anmeldelse af autoværksteder

Vil du etablere et nyt autoværksted skal du anmelde det til kommunen. Vil du udvide eller ændre et eksisterende værksted, på en måde der giver øget forurening, skal du også anmelde det til kommunen.

Til anmeldelsen bruger du et særligt skema - se link i højre side.

*

Miljøtilsyn på autoværksteder

Kommunen fører regelmmæssige tilsyn med at værkstederne overholder reglerne i autobekendtgørelsen.

Miljøtilsynet skal altid varsles skriftligt, vi giver som regel 14 dages frist. Vi kan dog også komme samme dag f.eks. ved forureningsuheld, eller hvis vi har modtaget en klage.

Vi opkræver brugerbetaling både for forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af miljøtilsynet. Læs mere her

 

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Faggruppen Industri
industri@jammerbugt.dk 

Autobekendtgørelse

Link til autobekendtgørelsen

Anmeldelse af autoværksted

Skema for anmeldelse af autoværksted

Byg & Miljø Portalen

Byg & Miljø