Tømning af olieudskilleranlæg - tilsynskampagne i 2014Målet var større beskyttelse af jord og grundvand gennem en systematisk registrering af eksisterende olieudskilleranlæg i kommunen, og fastlæggelse af rammer for inspektion og tømning af anlæggene. 

Alle tømningsfirmaer, som enten allerede tømte olieudskilleranlæg i Jammerbugt Kommune, eller som havde et ønske om at komme til det, blev indbudt til et 2 timer langt fyraftensmøde. 

De faglige oplæg på fyraftensmødet blev leveret af sagsbehandlere fra Team Miljø. Der deltog 10 tømningsfirmaer i fyraftensmødet.

Efter mødet fik deltagerne tilsendt et beslutningsreferat og Jammerbugt Kommunes hjemmeside blev opdateret i henhold til de aftaler som blev indgået på seminaret.

Ved efterfølgende mjiljøtilsyn på virksomhederne, blev der lagt særlig vægt på kontrol af, om der var en olieudskiller, om den var registreret i kommunens miljødatabase, og om den i givet fald var tilmeldt en fast tømningsordning hos et af firmaerne på vores hjemmeside. 

Miljøtilsynskampagner 2014