Forebyggelse af lugt- og fluegener fra minkfarme 2015Sommerens kampagne blev gennemført i området Bækken ved Tranum, og handlede om lugt- og fluegener i forbindelse med udvidelse af minkfarmen på Hjortdalvej 373, 9460 Brovst.

Jammerbugt Kommune havde sendt udkast til afgørelse om udvidelse af minkfarmen i nabohøring, havde i den forbindelse fået mange henvendelse om lugt- og fluegener, og besluttede derfor at gennemføre en undersøgelse af lugt- og fluegener i området omkring minkfarmen.

I undersøgelsen blev der bl.a. gennemført uvarslede miljøtilsyn hos minkfarmen, husdyrbrugene, naboerne og klagerne i området. 

Målet med indsatsen var at finde årsager til lugtgenerne fra minkfarmen, og at afdække om aktiviteter på øvrige husdyrbrug, kunne være årsager eller medvirkende årsager til de aktuelle lugt- og fluegener. 

 Lugt- og fluegener i område Bækken