Indretning af vaskepladser for erhvervsmæssig vask af motorkøretøjer og maskinerUdendørs vaskepladser hos eksempelvis vognmænd, entreprenører, maskinstationer og landbrug skal indrettes, så de ikke giver anledning til forurening af jord, grundvand og overfladevand eller til overbelastning af spildevandssystemet.

Jammerbugt Kommune har samlet en række retningslinjer for, hvordan vi gerne vil have alle erhvervsmæssige vaskepladser skal være indrettet.

Læs mere om indretning af vaskepladser