You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Socialpsykiatrisk brugerråd

Brugerrådets opgave er at varetage interesser og virke som bindeled mellem brugerne, Social- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet.

Rådets sammensætning

 • Formand
  Konstitueret formand Birgit Lindstrøm
  Træffes på værestedet Åkanden
  Bredgade 99, 9490 Pandrup
  Tlf. 7257 8904
 • Næstformand
  Birgit Lindstrøm
  Træffes på værestedet Åkanden
  Bredgade 99, 9490 Pandrup
  Tlf. 7257 8904
 • Fra værestedet Åkanden
  Birgit og Lars 
 • Fra værestedet Solsikken
  Kasper, Carl og Anitta
 • Fra værestedet Orkideen
  Ketty, Michael og Lene 
 • Fra værestedet Syrenen
  Kirsten, Michael og Michael
 • Sekretær:
  Tilbudsleder af Forebyggelse og Aktivitetstilbud
  Kent Langkjær
  Jammerbugt Kommune
  Borgervænget 12
  9460 Brovst
  Mobil: 4191 2109
  klk@jammerbugt.dk 
 • Repræsentant fra Handicaprådet:
  Dorthe Olsen

Formål

At være med til at sikre udveksling af idéer og informationer på tværs af værestederne og styrke samarbejdet i det enkelte værested og på tværs af værestederne.

Brugerrådet mødes på skift på de fire væresteder, som er i kommunen. 

Kontakt

Afdelingsleder af Socialpsykiatrien
Inger Poulstrup
Borgervænget 12
9460 Brovst
Mobil: 4191 2161
inp@jammerbugt.dk