You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Seniorrådet

Seniorrådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.

Referater

Se referater fra Seniorrådets møder her.
Gå til referater

Seniorrådets arbejde

Seniorrådets væsentligste opgave er at være talerør for de ældre i Jammerbugt Kommune. Det foregår blandt andet ved, at Seniorrådet deltager i møder med Social- og Sundhedsudvalget og andre udvalg i Jammerbugt Kommune. Desuden afgiver Seniorrådet høringssvar, inden der træffes politiske beslutninger vedrørende ældreområdet, og har også mulighed for at fremsætte ønsker til nye initiativer.

Hvis du ønsker at vide mere om Seniorrådets arbejde, er du velkommen til at læse referaterne og dagsordnerne fra Seniorrådets møder.

Seniorrådets årsrapport 2022

Følg med på Facebook

Seniorrådet har en Facebook-gruppe. Bliv medlem af gruppen - så kan du følge med i Seniorrådets arbejde her i kommunen.
Seniorrådets Facebook-gruppe

Seniorrådets sammensætning

Formand:

 • Birgitte Kvist, Øland

Næstformand:

 • Erik Ingerslev, Aabybro

Øvrige medlemmer:

 • Bent Christiansen, Aabybro
 • Erik Schmidt, Brovst
 • Carla Madsen, Slettestrand
 • Grit Niklasson, Klim
 • Kaj Ostenfeld Seerup, Fjerritslev
 • Maren-Lis Østergaard Styrbæk, Fjerritslev
 • Else Birgitte Andreasen, Kaas
 • Walther Lundis, Pandrup
 • Søren P. Mortensen, Vester Hjermitslev
 • Hanne Tjell Larsen, Biersted
 • John Bruno Larsen, Birkelse

Kontakt

Formand for Seniorrådet
Birgitte Kvist, Øland
Tlf. 2463 2984
Mail: gitte@kvistmail.dk