You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Integrationsrådet

Integrationsrådets formål er at medvirke til, at kommunens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende og egnet til at fremme etnisk ligestilling. Integrationsrådet har reference til Beskæftigelsesudvalget.

Rådets sammensætning

 • Helle Bak Andreasen (formand og medlem af Kommunalbestyrelsen)
 • Lucian Simion (borger)
 • Liviu Sorin Dosan (borger)
 • Arjun Ghatani (borger)
 • Astina Ghatani (borger)
 • Bernard Ngueyong (borger)
 • Artur Rasmussen (borger)
 • Else Marie Nielsen (formand for Jammerbugt Kommunes Tværkulturelle Venskabsforening)
 • Per Sigsgaard (Jammerbugt Kommune, afdelingsleder, Integration)
 • Bente Graakjær (Jammerbugt Kommune, overordnet dagtilbudsleder)
 • Louise Schouenborg Jæger (Jammerbugt Kommune, afdelingsleder, Familie- og forebyggelsesafdelingen)
 • Bettina Brøndum
 • Kirsten Hassing (Jammerbugt Kommune, sekretær for Integrationsrådet)

Kontakt

Sekretær Kirsten Hassing

Telefon: 41 91 22 15

Mail: kha@jammerbugt.dk