You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Hegnsyn

Hvis der opstår tvivl eller uenighed om et hegn, kan du få hjælp af Hegnsynet.

Hegnsynets sammensætning

Hegnsynet består af et antal personer, der er udpeget af Kommunalbestyrelsen, men Hegnssynet er uafhængigt:

  • Niels Jørgen Pretzmann (Formand)
  • Charlotte Holst Hørbye
  • Hans Peter Urth

Som hovedregel afgøres spørgsmål omkring hegn i enighed eller ved forlig mellem naboer. Er dette ikke muligt, kan du skrive til det lokale Hegnsyn med anmodning om at få foretaget et "hegnsyn". Det skal fremgå af henvendelsen, hvem og hvilke forhold, det drejer sig om.

Hegnsynet vil komme ud for at besigtige hegnet. Kan parterne ikke nå til enighed ved Hegnsynets tilstedeværelse, afgør Hegnsynet sagen.

Kontakt

Kontakt hegnsynssekretæren for uddybning af Hegnsloven

Morten Thiel Nielsen
Tlf. direkte 7257 7723
Mail: hegnsyn@jammerbugt.dk