You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Grundvandsrådet

I følge lovgivningen skal der nedsættes et koordinationsforum inden for beskyttelse af grundvandet i forbindelse med indsatsplanlægning. I Jammerbugt Kommune er koordinationsforummet nedsat og kaldes Grundvandsrådet.

Rådets sammensætning

 • Formand for Grundvandsrådet
  Claus Rom
 • Næstformand for Grundvandsrådet
  Frank Trolle
 • Repræsentanter fra vandrådet i Jammerbugt Kommune
  Per Pilgaard, Flemming Frost, Torben Christensen, Jan Lund
 • Repræsentant for foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)
  Jan Andersen
 • Repræsentant for Grønt Råd
  Per Pilgaard
 • Repræsentant for landboforeningerne
  Bjarke Lauersen, Landbo Nord
 • Repræsentant for Dansk industri
 • Sekretær for Grundvandsrådet er Grundvandsafdelingen i Plan- og Miljø i Jammerbugt Kommune

Opgaven for rådet er at bistå kommunen med udarbejdelsen af indsatsplanerne. Grundvandsrådet består af forskellige interesseparter.

Kontakt

Plan- og Miljøchef
Gitte Clausen
Tlf. direkte: 7257 7621
Mail: gkl@jammerbugt.dk