You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Rådets opgave er at rådgive Beskæftigelsesudvalget, Kommunalbestyrelsen og Jobcenteret om beskæftigelsesindsatsen i Jammerbugt Kommune

Rådets sammensætning

Beskæftigelsesrådet er sammensat af personer, der repræsenterer arbejdsmarkedets parter, Danske Handicaporganisationer, PLO (Praktiserende Lægers Organisation), det lokale integrationsråd, hvor et sådant er nedsat, samt evt. relevante lokale foreninger, såfremt de øvrige medlemmer af LBR er enige i, at disse foreninger skal være repræsenteret.

Kommunalbestyrelsen har udpeget:
Diane Aarestrup
Mariane Andersen

Repræsentant fra Integrationsrådet:
Helle Bak Andreasen

FH og A-kasserne:
Jesper F. Clausen. A-kasserne
Kirsten Estrup Madsen. HK
Mette Vestenbæk. 3F
René Rosenkrans. 3F

HF&VUC Nord:
Simon Mou Skogberg

Repræsentanter for virksomhederne i Jammerbugt Kommune:
Niklas M. Jensen. Direktør, Scaniro, Fjerritslev
Brian Thisted. Uddeler, SuperBrugsen, Fjerritslev
Alex Thomsen, Malermester. Brovst Malerfirma, Brovst

Spørgsmål vedr. ansøgning mv. kan stilles til:

Jesper Brogaard
jbr@jammerbugt.dk
Tlf.: 7257 7164

Kontakt

Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro
Hovednr.: 7257 7777
Hovedfax: 7257 8888
raadhus@jammerbugt.dk