You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

WebTV fra Kommunalbestyrelsens møder

Du kan møde fysisk op og overvære Kommunalbestyrelsens møder, eller du kan følge med live eller besøge kommunens videoportal, hvor du kan finde et arkiv over tidligere udsendte kommunalbestyrelsesmøder.

Møde i Kommunalbestyrelsen 30. maj 2024 kl. 18

Næste kommunalbestyrelsesmøde: 20. juni 2024 kl. 18

Videoportal med alle møder

På vores videoportal finder du et arkiv med alle de afholdte møder i Jammerbugt Kommunes kommunalbestyrelse.

Hvis du bruger din smartphone eller tablet, kan du også hente en app og se arkivet med afholdte møder i Jammerbugt Kommunes kommunalbestyrelse.

OBS: Pga. en teknisk fejl er Kommunalbestyrelsesmødet fra 28. maj 2020 ikke tilgængeligt på videoportalen. Se mødet fra 28. maj 2020 på YouTube.

Alle møder videooptages og er offentligt tilgængelige

Deltager du som tilhører i et kommunalbestyrelsesmøde, skal du være opmærksom på, at mødet videooptages og er offentligt tilgængeligt digitalt for alle.

Du vil derfor kunne være med i optagelsen, såfremt kameraet f.eks. filmer i din retning, eller du stiller spørgsmål ifm. spørgetiden.

Hvis du har spørgsmål til dette, er du velkommen til at henvende dig til webmaster@jammerbugt.dk.