Private fællesveje

En privat fællesvej er en vej, der tjener som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, hvorpå vejen er beliggende.

Det er en betingelse, at ejendommene ikke har samme ejer og at vejen ikke er optaget som offentlig vej.

Kommunen er vejmyndighed for private fællesveje, der administreres efter Privatvejsloven.

Er du i tvivl om din vej er en privat fællesvej, eller har du spørgsmål iøvrigt, er du velkommen til at kontakte kommunens vejafdeling i Teknik- og Miljøforvaltningen.