Vejbelysning

Jammerbugt Kommune har udliciteret drift og vedligeholdelse af vejbelysningen til SE Energi & Klima.

Som udgangspunkt skal den offentlige vejbelysning være tændt i hele lygtetændingstiden. Der er således ingen lamper, der skal være slukket, når der er mørkt.

Fejlmelding:
Oplever du, at vejbelysningen er ude af drift eller der er påkørte master/defekter ved master eller lignende, skal du derfor kontakte SE Energi & Klima på tlf. 75 18 85 39 eller via den online formular

Fejlmeld gadelys

Reparation vil herefter som udgangspunkt ske indenfor følgende tidsfrister efter SE Energi & Klima har modtaget anmeldelsen:

  • Enkelte lyskilder indenfor 14 dage
  • Flere end 3 sammenhængende lyskilder indenfor 2 arbejdsdage
  • Spontane udfald af hele anlægsdele indenfor 4 timer