Overkørsel til vej

Ønsker du at etablere en ny eller udvide din overkørsel til offentlig vej eller privat fællesvej, kræver det tilladelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen.