Taxilovgivning og udstedelse af tilladelser

Bestil taxikørsel og læs om taxilovgivningen og udstedelse af tilladelser.

Jammerbugt Kommune har p.t. 32 taxi-tilladelser. Tilladelserne er opdelt i geografiske områder, der svarer til de 4 tidligere kommuner - Fjerritslev, Brovst, Aabybro og Pandrup.

Ledige tilladelser opslås i dagspressen og på Jammerbugt Kommunes hjemmeside www.jammerbugt.dk.

Fastsættelse af takster sker efter forudgående ansøgning fra taxierhvervet. Taksterne fastsættes af Teknik- og Miljøudvalget.

Læs mere om taxilovgivningen på Trafikstyrelsens hjemmeside 

Udstedelse af førerkort og salg af kørebøger varetages af Borgerservice.

Betingelserne for at få førerkort finder du på Trafikstyrelsens hjemmeside

Ansøgningsblanketter til taxitilladelse og førerkort

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk