VisitationsgrundlagBorgerens bopælskommune er forpligtet til at yde befordring eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med genoptræning efter udskrivning fra sygehus, jf. § 171 og 172 i Sundhedsloven.

Hvis du på grund af din fysiske tilstand ikke kan benytte offentlige transportmidler eller kan køre selv.

Det er fysioterapeuten der står for det rent praktiske med hensyn til kørsel til træningsstedet. Det vil sige, at det er dem der står for, at bestille kørslen frem og tilbage samt hvilken periode du skal køre i.