Rammeaftalen

Rammeaftalen er en aftale mellem kommunerne i Region Nordjylland og Regionsrådet om planlægning og udvikling på det specialiserede socialområde.

Rammeaftalen på det specialiserede område består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. 

Udviklingsstrategien skal hvert år vedtages senest den 1. juni af kommunalbestyrelse og regionsråd. 

Styringsaftalen skal indgås senest den 15. oktober hvert år.

 

Rammeaftale 2016 

Se dokumenter for rammeaftale 2016: 

 

Styringsaftalen 2015
Styringsaftalen 2015 Bilag 1 Specifikation
Styringsaftalen 2015 Bilag 2 Regionale Specialundervisningstilbud
Styringsaftalen 2015 Bilag 3 Finansieringsmodel For Taleinstituttet
Takstbilag 2015

 Udviklingsstrategien 2014

  Styringsaftalen 2013

  Rammeaftalen 2013 på specialundervisningsområdet 

Sekretariatet for rammeaftalers hjemmeside er der yderligere oplysninger om kommunernes og regionsrådets arbejde med aftalerne. 

www.rammeaftalernord.dk åbner i nyt vindue

 

 

 

 

Kontakt

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvalt-
ningen
Borgervænget 12
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 77 77
ssb@jammerbugt.dk

Nyttige links

Download Adobe Reader