Realisering af vandløbsindsatser i henhold til vandplaner

Jammerbugt Kommune har modtaget tilsagn til gennemførelse af vandløbsindsatser i nedenstående vandløb i perioden 2015-2018.

Vandløb 

Indsats 

Forventet udførelse 

Bjerre å

Udlægning af gydegrus

Første halvår 2018

Pallisvad å

Fjernelse af spærring

Første halvår 2018

Ørebro Kanal         

Åbning af rørlagt strækning       

Første halvår 2018

Tranum å

Fjernelse af 2 spærringer

Første halvår 2018

Lodsejerne ved de enkelte indsatser modtager materiale i høring i september 2017.

Forundersøgelser for projekterne blev gennemført i 2014

Du kan se forundersøgelsesrapporter her.

Projekterne støttes af Den Europæiske Union og Miljø- og Fødevareministeriet

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri